söndag 15 september 2013

Dekorering av minialbum. / decorating mini album

Denna vecka har jag dekorerat mitt minialbum från förr förra lördagen.
This week I have decorated my mini albums from the past last Saturday.


Jag har använt mig av följande:
Blommor från Prima. / Flowers from Prima.
Bling från Papermania / Bling from Papermania
Band från May arts. / Bands from May Arts.
Stämplar från La La Land. / Stamps from La La Land.

Här har jag bara satt några blommor med bling i. Och sedan har jag använt mig av min Martha Stewart fjärils stans.

Here I just put some flowers with bling in. And then I used my Martha Stewart butterfly punch.

Även här har jag satt några blommor. Det vita bladet har jag skurit ut med hjälp av min Slice.
Här har jag använt mig av en stämpel från La La Land. Inte målad tyvärr.
Tagen har jag färgat in med hjälp av Distress Dynor. Fäste ett band runt om och satte i en liten tag.
Även här fick en fjäril plats.

Here I have put some flowers. The white sheet I cut out using my Slice.
  Here I have used a stamp from La La Land. Not painted unfortunately.
  Take I colored in using the Distress pads. Fitting a band around and sat in a little tag.
  Although this was a butterfly position.  Detta är en närbild på tagen. / This is a close-up in the tag.

På denna sida har jag bara dekorerat med en stämpel från La La Land. Denna har jag inte heller hunnit måla. På dom andra tre sidorna kan man ju sätta en massa andra fina dekorationer eller foton.
 
On this page I have just decorated with a stamp from La La Land. This I have not had time to paint. On the other three sides, one can put a bunch of other fancy decorations or photos.
 
Enjoy Jessica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar