måndag 18 juni 2012

Cookie in a jar

Årets dagispresenter blev “kaka på burk” (Cookie in a jar). I burken finns alla torra ingredienser för att göra Cocholate Chip Cookies. Har knutit fina band runt om, satt på en etikett och gjort en liten ”bok” som innehåller instruktioner om hur man gör kakorna.

This year's daycare gifts are “Cookie in a jar”. In the jar are all dry ingredients to make Cocholate chip cookies. I have tied beautiful ribbons around, put on a label and made a small "book" that contains instructions on how to make the cakes.


I ”boken” stoppade jag även en tag med originalreceptet ifall de skulle vilja göra en ny sats. Eller göra en egen ”kaka på burk” till någon. :-)
In the "book" I put a tag with the original recipe if they would like to make a new batch. Or make their own “Cookie in a jar” to someone. :-)


Papper: Core’dinations AQUARIUS + BLUEBELL, Best Creation Inc Mom’s kitchen
Stämpel: Sommarhälsningar SD-C0824
Band: Offray
--------------------------------------------------------------------------------
Paper: Core’dinations AQUARIUS + BLUEBELL, Best Creation Inc Mom’s kitchen
Stamp: Sommarhälsningar SD-C0824 (summer greetings)
Ribbon: Offray
:) Vivi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar