söndag 16 september 2012

Slitet skärblad

Tycker inte ni också att det är jobbigt när man är mitt inne i ett projekt och upptäcker att pappret blir alldeles fransigt när man använder skärmaskinen!? Jag höll på med ett grattiskort när det hände senast och van som man är att anpassa sig efter misstag man gör efter vägen funderade jag på hur jag skulle kunna utnyttja det istället. Så det fick bli ett kort med ruggade kanter helt enkelt! :-)
Så nu har jag lagt undan mitt slitna skärblad och så plockar jag fram det när jag ska skära ut kortstommar till ”ruggiga” kort. Då blir det lagom ”slitet” på själva kortstommen och resten av papperna är ju bara bra att de också blir lite ruggade så blir det mindre att rugga manuellt efteråt.
På bilden här kan man se tydlig skillnad på var jag skurit med ett fräscht skärblad och med mitt gamla "frans-skär". :-)
Underkanten är alldeles rak och fin, långsidorna fransiga och nästan färdiga att använda.
Hur jag använt de här tomtarna visar jag om några veckor... ;-)
Ett annat tips är - om ni har en liknande skärmaskin som jag har där du kan vända på bladet - är att fundera på hur du oftast skär. Jag jobbar nästan alltid mot mig, dvs drar kniven uppifrån och ner. Därför blir den sidan av kniven alltid slö fortast och när den börjar bli lite dålig vänder jag på kniven så räcker den dubbelt så länge.
Nej, bilden är inte uppochner. :-) Eftersom jag skär mot mig har jag skärmaskinen åt det här hållet eftersom kniven går hela vägen i överkanten (men inte i underkanten) av skärmaskinen.
Jag upplever också att kniven slits fortare när man skär i tjocka mönsterpapper/cardstocks med glitter eller blank hård yta så om jag har tid (det är ju inte alltid :-)) brukar jag sätta i ett gammalt blad när jag skär dem.
Har ni några fler tips så fyll gärna på i kommentarna! :-)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Don’t you think that it is a hassle when you're in the middle of a project and find that the paper gets all frayed when using the cutting machine!?
I was making a congratulations card when it happened to me recently and as I am used to adapt to mistakes I make along the way I thought about how I could use it instead. So I just made a card with rugged edges! :-)
So now I have put away my worn blades and I pick it up when I cut paper for "ragged" cards. Then it will be "worn" on the card body and the rest of the paperwork is just good that they get a little rugged too. Also there is less to distress manually afterwards.
In the picture you can see the clear difference on where I cut with a fresh blade and with my old "fringe blade". :-)
The lower edge is perfectly straight and sharp, long edges frayed and almost ready to use.
How I used these Santas I’ll show you in a few weeks ... ;-)
Another tip is - if you have a similar cutting machine that I have, where you can turn on the blade, is to think about how you usually cut. I work almost always against me – I pull the knife from top to bottom. Therefore, one side of the knife always get blunt first and when it gets to blunt I turn the blade ant it lasts twice as long.
No, the picture is not upside down. :-) Since I cut towards me, I have the cutting machine in this direction as the knife goes all the way to the top of the cutting machine.
I also feel that the blade wears quicker when cut into thick pattern paper / card stocks with glitter or glossy hard surface, so if I have the time (it's not always :-)) I put in an old blade when I cut these papers.
If you have any more tips, please comment! :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar