söndag 14 oktober 2012

Rita eller chalka på blommor


För att piffa upp blommor, både köpta pappersblommor och egenstansade, Kan man chalka eller rita på dem. Det är bara fantasin som sätter gränser. Här kommer några exempel. För att chalka på blommor behöver du förutom blomman bara stämpeldyna i lämplig färg. Det är bara att välja hur mycket färg man vill ha. Resultatet blir också olika beroende på vilken kvalitet blomman har. Jämför den stora röda blomman med de små. Den stora blomman var av betydligt styvare kvalitet.

Rita på blommor kan man naturligtvis göra i vilket mönster som helst jag har valt att bara fylla i konturerna eventuellt kombinerat med lite Gloss Gel.


To spruce up flowers, paper flowers, both purchased and self-stamped. You can chalk or draw on them. It's just your imagination that is the limit. Here are some examples. To chalk the flowers you need except the flower just ink pad in the appropriate color. You just have to choose how much color you want. The result is also different depending on the quality of the flower has. Compare the large red flower with the little ones. The large flower was of a significantly stiffer quality.
Drawing on flowers can naturally do in any pattern I've chosen to just fill in the outlines possibly combined with some Gloss Gel.
Marie


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar