måndag 26 november 2012

Blå jul

Fortsätter på jultemat - här har jag gjort ett litet större julkort.
Continuing the Christmas theme – here’s another Christmas cards. 

Ville inte klippa sönder barnen som leker så jag gjorde helt sonika ett dragspelskort istället som blir fint att ställa upp. Hängde upp jul- och nyårshälsningarna på "etiketter" på ett rött bastband.

I didn’t want to cut up the children playing so I did an accordion card instead. I hung up the Christmas and New Year greetings on "Labels" on a red bast ribbon.

På snöbollarna har jag lagt en blandning av "Snow Effect" och glitterlim. Tjejen på kälken fick också lite "Snow Effect" på "pälskanten". De stansade snöstjärnorna fick också lite glitter.

On the snowballs I have a mixture of "Snow Effect" and glitter glue. The girl on the sledge also got a little "Snow Effect" on her hood. The punched snowflakes also got some glitter.


Papper: Reminisce Winter Wonderland, Core´dinations Portal Blue
Stämpel: God Jul 7 SD-B0127, Gott Nytt År 2 SD-B0151
----------------------------------------------------------------------------
Paper: Reminisce Winter Wonderland, Core´dinations Portal Blue
Stampel: God Jul 7 SD-B0127, Gott Nytt År 2 SD-B0151
:) Vivi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar